In Munay     

 

 

Inwijdingen

 

 

 

9.    De inwijding van de Schepper ( Taytanchis )

 

Deze inwijding activeert je Goddelijke natuur, het Licht van Creatie, de Schepper in jou. Het brengt op celniveau het eenheidsbewustzijn tot werkelijkheid. Je ontstijgt de afscheidingsgedachte en je identificatie met je ego. God en jij zijn één. En zo is alles. Of zoals de Maya’s elkaar begroeten: In Lak’ech, ik ben een andere jij.

 

Met deze inwijding ontwaken de Boeddha-natuur en het Christusbewustzijn in jou. Het maakt je bewust van je verantwoordelijkheid voor alle scheppingen in het Universum, van het kleinste zandkorreltje tot het grootste melkwegstelsel. Dit hogere bewustzijn geeft je het inzicht dat jij de schepper van je ervaringen bent en dat je daarom verantwoordelijkheid kunt nemen voor alles wat je in je leven schept. Dat jij een co-creator bent.

 

Als je al je dromen kunt waarmaken, zul je bewuster omgaan met je woorden en je gedachten. Waar gaan mijn gedachten heen? Wat ben ik aan het creëren? En het werkt ook andersom, door je af te vragen wat je nou eigenlijk wil scheppen en daar dan je intentie op te zetten.

 

De Taytanchis geven je toegang tot de Bron en de oneindigheid van het Universum.

 

Deze inwijding is pas in de zomer van 2006 naar buiten gebracht en aan ons geschonken door de Q’eros uit Peru, de rechtstreekse afstammelingen van de Inca’s. Pas vanaf die tijd is het mogelijk om deze inwijding van mens tot mens door te geven.

 

Het woord Taytanchis betekent letterlijk ‘God’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munay-Ki

 

Munay betekent 'Liefdeskracht'

Ki betekent 'Kracht/Energie'

 

Munay-Ki betekent 'Ik hou van je' of 'Ik hou van je vanuit het allerdiepste van mijn hart' of 'Wees zoals je bent'